dochody własne bibliotek publicznych

15 lipca 2020 r.

Czy samorządowe biblioteki publiczne to instytucje dochodowe? Czy i w jaki sposób biblioteki publiczne mogą generować przychody? Działalność gospodarcza, a działalność bibliotek publicznych.

Zgodnie z ustawą o bibliotekach oraz ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, biblioteki publiczne, to instytucje kultury, powołane do życia przez Organizatora (np. gmina, powiat), w celu realizacji jego zadań, a co za tym idzie zaspokajaniu, w tym przypadku, zbiorowych potrzeb kulturalnych. Czy zatem biblioteki publiczne to instytucje, które mogą uzyskiwać przychody, czy “ z góry” skazane są na generowanie strat?

Więcej na ten temat przeczytasz w październikowym (2020 rok) wydaniu miesięcznika branżowego Biblioteka Publiczna.