dochody własne bibliotek publicznych

15 lipca 2020 r. Czy samorządowe biblioteki publiczne to instytucje dochodowe? Czy i w jaki sposób biblioteki publiczne mogą generować przychody? Działalność gospodarcza, a działalność bibliotek publicznych. Zgodnie z ustawą o bibliotekach oraz ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, biblioteki publiczne, to instytucje kultury, powołane do życia przez Organizatora (np. gmina, powiat), w celu … Czytaj dalej dochody własne bibliotek publicznych