finansowanie zadań bibliotek powiatowych

16 kwietnia 2020 r.

Czy każda biblioteka publiczna jest biblioteką powiatową? Czy i które biblioteki publiczne mogą realizować zadania biblioteki powiatowej? Co zawiera wykaz zadań biblioteki powiatowej oraz jakie koszty pokryć można z otrzymanej na ten cel dotacji? Czy dotacja z powiatu jest dotacją podmiotową?

Dotacja, rozumiana jako nieodpłatna i bezzwrotna pomoc udzielana na realizację zadań statutowych bibliotek publicznych, otrzymywana może być z różnych źródeł. Jednym z nich jest właśnie dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Więcej na ten temat przeczytasz w czerwcowym (2020 rok) wydaniu miesięcznika branżowego Biblioteka Publiczna.