fundraising w bibliotece

15 maja 2020 r.

Fundraising to nic innego jak proces pozyskiwania funduszy z różnych źródeł, zarówno od fundacji, instytucji rządowych i samorządowych, jak także od osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wśród wspomnianych powyżej źródeł, po które coraz częściej sięgają polskie biblioteki publiczne wyróżnić możemy: granty i dotacje oraz sponsoring i darowizny.

Grant to nic innego jak świadczenie pieniężne, przekazywane w różnych formach, na rzecz biblioteki, w celu realizacji określonego zadania. Może być on wypłacony w postaci dotacji – dofinansowania w wysokości określonego przez grantodawcę procentowego udziału w odniesieniu do całości budżetu zadania, lub też darowizny – kwoty, która w całości pokryje budżet zadania, bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Więcej na ten temat przeczytasz w wydaniu podwójnym lipiec- sierpień (2020 rok) miesięcznika branżowego Biblioteka Publiczna.