kontrola zarządcza w bibliotekach publicznych

15 maja 2020 r.

Czym jest kontrola zarządcza i jakie są jej cele? Czy biblioteki publiczne zobowiązane są do prowadzenia kontroli zarządczej? A jeżeli tak, to kiedy i na jakich zasadach.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kontrolę zarządczą, w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki w sposób, po pierwsze zgodny z przepisami prawa, a ponadto efektywny, oszczędny oraz terminowy.

Więcej na ten temat przeczytasz we wrześniowym (2020 rok) wydaniu miesięcznika branżowego Biblioteka Publiczna.