kontrola zarządcza w bibliotekach publicznych

15 maja 2020 r. Czym jest kontrola zarządcza i jakie są jej cele? Czy biblioteki publiczne zobowiązane są do prowadzenia kontroli zarządczej? A jeżeli tak, to kiedy i na jakich zasadach. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kontrolę zarządczą, w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki … Czytaj dalej kontrola zarządcza w bibliotekach publicznych