rola biblioteki w lokalnych partnerstwach

23 sierpnia 2020 r.

Czym są lokalne partnerstwa? Jaką rolę w partnerstwie pełnią biblioteki? Czy biblioteki są instytucjami godnymi zaufania, a co za tym idzie bezpiecznymi, otwartymi na wszystkich, bez względu na poglądy polityczne? Czym dysponują biblioteki, co dobrze widziane jest w partnerstwie?

Pisząc o lokalnych partnerstwach, pierwsze co przychodzi mi na myśl, to działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa, oparta o szeroką współpracę podmiotów reprezentujących różne sektory, począwszy od publicznego (urzędy gmin, instytucje kultury, szkoły, przedszkola, instytucje sportowe), poprzez pozarządowy (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe), skończywszy na prywatnym tz. biznesowym, z  mieszkańcami. Czy takie połączenie jest możliwe?

Więcej na ten temat przeczytasz w grudniowym (2020 rok) wydaniu miesięcznika branżowego Biblioteka Publiczna.