wydawnictwo

Imprint BRAMY KULTURY

Kontakt
tel. +48 664995778
e-mail: info@bramykultury.pl

W Wydawnictwie Bramy Kultury, ukazała się książka pt. „Kreatywne zarządzanie: niezbędnik menadżera kultury”. (…) W podręczniku znajdziemy uporządkowaną wiedzę na temat organizacji biblioteki, dokumentów, w oparciu o które funkcjonuje, jej roli i zadaniach w społeczeństwie lokalnym, kierunkach rozwoju, roli bibliotekarza i przede wszystkim dyrektora – menadżera. (…) Jest bardzo dobrym przewodnikiem dla nowych, dopiero zaczynających kierowanie bibliotekami dyrektorów ale także porządkuje wiedzę i wskazuje nowe kierunki działalności doświadczonym menadżerom. Warto też aby sięgnęli po nią bibliotekarze, którzy znajdą, także dla siebie, wiele interesujących wskazówek np. jak organizować działalność kulturalną własnej biblioteki. Recenzja Jolanty Ubowskiej wówczas z-cy dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.


Niezbędnik menadżera kultury to podręcznik, będący pewnego rodzaju instrukcją obsługi dla obecnej i przyszłej kadry zarządzającej.
W podręczniku, który powstał w oparciu o moje kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora biblioteki, opisane są najważniejsze kwestie dotyczące kreatywnego zarządzania biblioteką.

Książka wydana została w ramach
otrzymanego na ten cel stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie zarządzania kulturą i wspieraniem rozwoju kadr kultury (2021 rok).

Partnerzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Poradnik Bibliotekarza, Bramy Kultury.

Numer ISBN 978-83-961320-0-0
Rok 2021

Ruch miejski – ZIN artystyczny, to publikacja powstała w ramach projektu o tej samej nazwie, realizowanego w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Publikacja zawiera powstałe podczas warsztatów materiały artystyczne i dokumentację fotograficzną.

Partnerzy zadania: Fundacja MY, Otwarty Zakład Artystyczny Natalia Gołubowska, ALT music Róża Gołubowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie.

Numer ISBN 978-83-961320-1-7
Rok 2021

Raport jest efektem badań, których celem było poznanie potrzeb i oczekiwań młodych ludzi oraz potencjału kulturowego Krzydliny Małej i Krzydliny Wielkiej (gmina Wołów).

Grupa inicjatywna: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, OSP w Krzydlinie Małej oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej KREDA.

Dofinansowano ze środków Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Numer ISBN 978-83-961320-2-4
Rok 2022

Raport jest efektem badań, których celem było poznanie potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców gminy Ścinawa.

Grupa inicjatywna: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie oraz Fundacja Przystań w Ścinawie.

Dofinansowano ze środków Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Numer ISBN 978-83-961320-3-1
Rok 2022

Pobierz wersję pdf

Raport jest efektem badań, których celem było poznanie potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców gminy miejskiej Słupca.

Grupa inicjatywna: Miejski Dom Kultury w Słupcy, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy oraz Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty.

Dofinansowano ze środków Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.


Numer ISBN 978-83-961320-4-8
Rok 2022