wydawnictwo

Zainteresowanych współpracą zapraszam do kontaktu. Oferta obejmuje cykl wydawniczy składający się z następujących etapów: redakcja i korekta książki, skład komputerowy, projekt okładki, opracowanie typograficzne i plastyczne pracy oraz druk.

Imprint BRAMY KULTURY

Kontakt
tel. +48 664995778
e-mail: info@bramykultury.pl

W Wydawnictwie Bramy Kultury, ukazała się książka pt. „Kreatywne zarządzanie: niezbędnik menadżera kultury”. (…) W podręczniku znajdziemy uporządkowaną wiedzę na temat organizacji biblioteki, dokumentów, w oparciu o które funkcjonuje, jej roli i zadaniach w społeczeństwie lokalnym, kierunkach rozwoju, roli bibliotekarza i przede wszystkim dyrektora – menadżera. (…) Jest bardzo dobrym przewodnikiem dla nowych, dopiero zaczynających kierowanie bibliotekami dyrektorów ale także porządkuje wiedzę i wskazuje nowe kierunki działalności doświadczonym menadżerom. Warto też aby sięgnęli po nią bibliotekarze, którzy znajdą, także dla siebie, wiele interesujących wskazówek np. jak organizować działalność kulturalną własnej biblioteki. Recenzja Jolanty Ubowskiej – z-cy dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Premiera 10 grudnia 2021 r.
Pobierz wersję pdf

Niezbędnik menadżera kultury to podręcznik,
będący pewnego rodzaju instrukcją obsługi
dla obecnej i przyszłej kadry zarządzającej.
W podręczniku, który powstał w oparciu
o moje kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora biblioteki, opisane są najważniejsze kwestie dotyczące kreatywnego zarządzania biblioteką.

Książka wydana została w ramach
otrzymanego na ten cel stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w zakresie zarządzania kulturą i wspieraniem rozwoju kadr kultury (2021 rok).

Partnerzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Poradnik Bibliotekarza, Bramy Kultury.

Numer ISBN 978-83-961320-0-0

Ruch miejski – ZIN artystyczny, to publikacja powstała w ramach projektu o tej samej nazwie, realizowanego w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Publikacja zawiera powstałe podczas warsztatów materiały artystyczne
i dokumentację fotograficzną.

Partnerzy zadania: Fundacja MY, Otwarty
Zakład Artystyczny Natalia Gołubowska,
ALT music Róża Gołubowska,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie.

Numer ISBN 978-83-961320-1-7