wydawnictwo

Zainteresowanych współpracą zapraszam do kontaktu. Oferta obejmuje cykl wydawniczy składający się z następujących etapów: redakcja i korekta książki, skład komputerowy, projekt okładki, opracowanie typograficzne i plastyczne pracy oraz druk.

Imprint BRAMY KULTURY

Kontakt
tel. +48 664995778
e-mail: info@bramykultury.pl


Premiera 10 grudnia 2021 r.

Niezbędnik menadżera kultury to podręcznik,
będący pewnego rodzaju instrukcją obsługi
dla obecnej i przyszłej kadry zarządzającej.
W podręczniku, który powstał w oparciu
o moje kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora biblioteki, opisane są najważniejsze kwestie dotyczące kreatywnego zarządzania biblioteką.

Książka wydana została w ramach
otrzymanego na ten cel stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w zakresie zarządzania kulturą i wspieraniem rozwoju kadr kultury (2021 rok).

Numer ISBN 978-83-961320-0-0

Pobierz wersję pdf

Ruch miejski – ZIN artystyczny, to publikacja powstała w ramach projektu o tej samej nazwie, realizowanego w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Publikacja zawiera powstałe podczas warsztatów materiały artystyczne
i dokumentację fotograficzną.

Partnerzy zadania: Fundacja MY, Otwarty
Zakład Artystyczny Natalia Gołubowska,
ALT music Róża Gołubowska,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie.

Numer ISBN 978-83-961320-1-7