Biblioteka dla klimatu

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/widok-z-gory-na-ksiazki-i-uklad-roslin_11520980.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=cedc9b8d-c2f7-40d0-8e46-5d3f528eaf94

Celem projektu – poprzez organizację działań mających na celu obserwację pracy w europejskich bibliotekach – jest rozwój Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej TAMA, zarówno poprzez zwiększenie kompetencji kadry, jak także zwiększenie udziału dorosłych osób uczących się w działaniach edukacyjnych, które przysłużą się podniesieniu kompetencji i świadomości w zakresie klimatu. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+.

W ramach projektu odbędą się 3 typy działań:
– kurs językowy na Malcie;
– obserwacja pracy;
– grupowa mobilność dorosłych osób uczących.

Realizacja: sierpień 2024 – grudzień 2025

Więcej informacji o projekcie na stronie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej TAMA w Brzegu Dolnym.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.