usługi

Zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com

SZKOLENIA

Prowadzę szkolenia dla bibliotekarzy i kadry zarządzającej oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przykładowy zakres szkoleń: ochrona danych osobowych, fundraising – o pozyskiwaniu środków finansowych na działalność bibliotek i NGO, rola i znaczenie lokalnych partnerstw oraz diagnoza potrzeb i potencjału lokalnej społeczności.

FUNDRAISING

Organizacje pozarządowe i biblioteki wspieram w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów. Zajmuję się fundraisingiem grantowym – piszę wnioski, koordynuję i zarządzam projektami, prowadzę ich ewaluację oraz pozagrantowym, którego celem jest uniezależnienie organizacji od wszelkiego rodzaju grantów.

DORADZTWO

Dla bibliotek oraz NGO świadczę usługi doradcze. Ponadto swoją wiedzą i doświadczeniem wspieram je w procesie wdrażania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, strategii rozwoju, a także kontroli zarządczej.

DIAGNOZA

Na zlecenie instytucji kultury i organizacji pozarządowych przeprowadzam proces diagnozy potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności.