usługi

SZKOLENIA

Prowadzę szkolenia dla bibliotekarzy, pracowników innych instytucji kultury oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przykładowe tematy szkoleń:
– Wnioski grantowe – krok po kroku;
– Fundraising – o pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzoną działalność;
– Rola i znaczenie lokalnych partnerstw;
– Diagnoza potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności;
– Ewaluacja jako istotny element zarządzania projektami;
– Mapowanie zasobów instytucjonalnych oraz najbliższego otoczenia;
– Budowanie zespołu projektowego;

FUNDRAISING

Organizacje pozarządowe i biblioteki wspieram w pozyskiwaniu środków finansowych. Zajmuję się fundraisingiem grantowym – piszę wnioski, koordynuję i zarządzam projektami, prowadzę ich ewaluację. Zajrzyj do zakładki PROJEKTY i zainspiruj się!

W organizacjach wdrażam również fundraising pozagrantowy, skutecznie dywersyfikując ich przychody.

KONSULTACJE

Dla bibliotek oraz NGO świadczę usługi konsultacyjne. Ponadto swoją wiedzą i doświadczeniem wspieram je w procesie wdrażania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz dokumentów strategicznych, w tym strategii rozwoju, jak także w procesie diagnozowania potrzeb i potencjału kulturowego społeczności lokalnej.