usługi

Poniżej znajdziecie informacje na temat świadczonych przeze mnie usług. Jeśli jesteście zainteresowani współpracą, napiszcie do mnie.

Zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com

SZKOLENIA

Prowadzę szkolenia dla bibliotekarzy i kadry zarządzającej oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przykładowy zakres szkoleń: nowoczesny bibliotekarz i jego rola, ochrona danych osobowych, pozyskiwanie środków finansowych na działalność bibliotek i NGO, kreatywne zarządzanie, rola i znaczenie lokalnych partnerstw oraz sprawozdawczość w bibliotece.

KONFERENCJE, FORA

Występując w roli prelegenta, chętnie biorę udział w konferencjach oraz forach poświęconych zagadnieniom z zakresu świadczonych przeze mnie usług.

PROJEKTY

Inicjuję działania, dopasowuję grantodawców (m.in. MKIDN, fundacje, PAFW: PFDiM – Równać Szanse, NCK, MHP itp.), piszę wnioski, koordynuję i zarządzam projektami oraz prowadzę ich ewaluację.

Tutaj znajdziesz skrócony opis projektów.

DIAGNOZA SPOŁECZNA

W ramach diagnozy społecznej prowadzę badania dotyczące potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności, niezbędne bardzo często przy projektach kulturalnych lub do stworzenia strategii rozwoju biblioteki oraz NGO.

RAPORT. Diagnoza potrzeb mieszkańców gminy Wołów w środowisku lokalnym.

DOKUMENTY

Swoją wiedzą i doświadczeniem służę również w procesie wdrażania dokumentacji kontroli zarządczej oraz strategii rozwoju bibliotek oraz NGO.

ARTYKUŁY

W czasopismach branżowych: Biblioteka Publiczna oraz Poradnik Bibliotekarza znajdziesz kilka z moich artykułów.