usługi

Poniżej znajdziecie informacje na temat świadczonych przeze mnie usług. Jeśli jesteście zainteresowani współpracą, napiszcie do mnie.

SZKOLENIA

Prowadzę szkolenia dla bibliotekarzy, kadry zarządzającej oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Zakres szkoleń: nowoczesny bibliotekarz i jego rola, pozyskiwanie środków finansowych na działalność bibliotek i NGO, kreatywne zarządzanie oraz rola i znaczenie lokalnych partnerstw.

KONFERENCJE

Występując w roli prelegenta, chętnie biorę udział
w konferencjach poświęconych zagadnieniom z zakresu świadczonych przeze mnie usług.

PROJEKTY

Inicjuję działania, dopasowuję grantodawców (MKIDN, fundacje, PAFW: PFDiM – Równać Szanse, NCK, MHP itp), piszę wnioski, koordynuję i zarządzam projektami oraz prowadzę ich ewaluację.

Tutaj znajdziesz skrócony opis projektów.

DIAGNOZA SPOŁECZNA

W ramach diagnozy społecznej prowadzę badania
dotyczące potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności,
niezbędne bardzo często przy projektach kulturalnych lub do stworzenia strategii rozwoju biblioteki oraz NGO.

RAPORT. Diagnoza potrzeb mieszkańców gminy Wołów w środowisku lokalnym.

DOKUMENTY

Swoją wiedzą i doświadczeniem służę również w procesie
wdrażania dokumentacji kontroli zarządczej oraz strategii rozwoju bibliotek oraz NGO.