projekty

Projekty grantowe to jeden z elementów fundraisingu, którym zajmuję się na co dzień. We współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, głównie bibliotekami i domami kultury oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi pozyskuję środki zewnętrzne na realizację partnerskich projektów społecznych, ukierunkowanych w szczególności na kulturę i edukację. W projektach grantowych, od ponad 10 lat, przyjmuję różne role: od koordynatora do partnera.

Opis wybranych projektów, począwszy od roku 2021.