o mnie

Menadżerka kultury; doradczyni w zakresie zarządzania biblioteką publiczną – autorka książki Kreatywne zarządzanie. Niezbędnik menadżera kultury oraz certyfikowana doradczyni w Sieci Doradców Lokalnych FRSO; tutorka; koordynatorka i ewaluatorka projektów edukacyjno-kulturalnych; trenerka – absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP; fundraiserka – absolwentka Szkoły Fundraisingu FAOO, tutorka.

Od lat związana jestem z kulturą. W swojej zawodowej karierze zarządzałam ośrodkiem kultury. Byłam dyrektorką wołowskiej książnicy. Biblioteki to moja pasja, dlatego też kreuję je jako otwarte miejsca do spotkań przy K-kulturze A-animacji W-wiedzy I- integracji E- edukacji oraz inicjatorów i liderów lokalnych partnerstw.

W roku 2014, z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymałam odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej; w roku 2021 byłam stypendystką MKDNiS w zakresie zarządzania kulturą i wspieraniem rozwoju kadr kultury.

Jestem członkinią Stowarzyszenia Integracji Społecznej PROPAGO, przewodniczącą Rady Fundacji MY oraz partnerem reprezentującym sektor gospodarczy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.