o mnie

Nazywam się Joanna Krasowska.

Od 2013 roku jestem dyrektorem Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie. Oprócz zarządzania instytucją, zarządzam projektami, a także prowadzę szkolenia dla bibliotekarzy. W 2019 roku, w ramach Ogólnopolskiej Konferencji dla Bibliotekarzy organizowanej w Warszawie przez Forum Media Polska z siedzibą w Poznaniu, miałam okazję wystąpić w roli prelegenta z wykładem pt. Nowoczesny bibliotekarz w roli inicjatora, negocjatora i partnera biznesowego. Jestem inicjatorką wielu działań kulturalnych, w tym projektu „Ocalić od zapomnienia”, realizowanego w gminie Wołów od 2019 roku. W roku 2014 otrzymałam odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

W swojej pracy łamię stereotypy, promuję czytelnictwo, a bibliotekę postrzegam jako instytucję zajmującą się szeroko pojmowaną kulturą, do zadań której należy ochrona i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego, jak także inicjowanie lokalnych partnerstw.