Usługi społeczne – lokalne dobro wspólne

Celem projektu – poprzez realizację usług społecznych na terenie 12 nadodrzańskich gmin tj. Krainy Łęgów Odrzańskich – jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie społeczne.

W ramach projektu odbędą się następujące typy działań:
– edukacyjne z zakresu usług społecznych dla pracowników MOPS/GOPS (szkolenia i wizyty studyjne);
– spotkania sieciujące, mające na celu zwiększenie współpracy pomiędzy MOPS/GOPS, a organizacjami pozarządowymi;
– świadczenie usług społecznych.

Realizacja: kwiecień 2024 – lipiec 2026

Więcej informacji o projekcie na stronie …

Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.