ŁĄCZNIK – ścieżka turystyczna

Projekt realizowany przez grupę inicjatywną w składzie: Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, OSP Krzydlina Mała oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej KREDA. Składa się z wielu elementów, w efekcie których powstanie dobro wspólne w postaci 18,5 kilometrowej pieszo-rowerowej ścieżki turystycznej, ukazującej przyrodnicze, historyczne i kulturowe walory Krzydliny Małej i Krzydliny Wielkiej (gmina Wołów). Zaplanowane w projekcie działania poprzedzone były diagnozą potrzeb i potencjału społeczności lokalnej, której wyniki przestawione zostały w raporcie.

Partnerzy: Wioletta Krakowska – absolwentka Szkoły Liderów PAFW, OSP Krzydlina Wielka, Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej, lokalna piekarnia, sołtysi obu miejscowości, parafia, KGW, Fundacja Centrum Spotkań i Dialogu, Nadleśnictwo Wołów, samorząd powiatowy i gminny, Bramy Kultury.

Realizacja: wrzesień 2022 – wrzesień 2023

Więcej informacji o projekcie na stronie www Kraina Łęgów Odrzańskich oraz SzlakOdry.pl.

Dofinansowano ze środków Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.