Inteligentne wsie

Obraz autorstwa vectorpocket na Freepik

Celem projektu – poprzez organizację działań mających na celu obserwację pracy w europejskich organizacjach analogicznych do naszych polskich Lokalnych Grup Działania – jest rozwój stowarzyszenia, zarówno poprzez zwiększenie kompetencji kadry, jak także zwiększenie udziału dorosłych osób uczących się w działaniach edukacyjnych, które przysłużą się podniesieniu kompetencji i świadomości w zakresie smart villages. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+.

W ramach projektu odbędą się 3 typy działań:
– kurs językowy na Malcie;
– obserwacja pracy;
– grupowa mobilność dorosłych osób uczących.

Realizacja: sierpień 2023 – grudzień 2024

Więcej informacji o projekcie na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.