Inteligentne wsie

Obraz autorstwa vectorpocket na Freepik

Celem projektu – poprzez organizację działań mających na celu obserwację pracy w duńskich organizacjach analogicznych do naszych polskich Lokalnych Grup Działania – jest rozwój stowarzyszenia, zarówno poprzez zwiększenie kompetencji kadry, jak także zwiększenie udziału dorosłych osób uczących się w działaniach edukacyjnych, które przysłużą się podniesieniu kompetencji i świadomości w zakresie smart villages.

W ramach projektu odbędą się 3 typy działań:
– kurs językowy na Malcie;
– obserwacja pracy w Danii;
– grupowa mobilność dorosłych osób uczących się w Danii.

Realizacja: sierpień 2023 – grudzień 2024

Więcej informacji o projekcie na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.

Projekt finansowany ze środków Erasmus+.