Organizacje obywatelskie w Krainie Łęgów Odrzańskich

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej z terenu 12 nadodrzańskich gmin ( Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, Ścinawa, Prochowice, Jemielno, Rudna, Malczyce, Miękinia, Pęcław, Środa Śląska , Głogów) obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich (KŁO)  w życie publiczne. Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do zwiększenia obecności NGO w życiu społeczności lokalnych, wspierania dialogu obywatelskiego, sieciowania organizacji oraz wzmacniania ich wizerunku.

Partnerzy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.

Realizacja: sierpień 2023 – grudzień 2024

Więcej informacji o projekcie na stronie Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO.

Projekt sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.