Wyzwalamy społeczną energię

Celem projektu było wsparcie organizacji pozarządowych i aktywności społecznej poprzez rozwój i aktywizowanie oraz podwyższenie wiedzy i kompetencji społeczności lokalnej z powiatu wołowskiego.

Klucze elementy projektu:

  • doradztwo merytoryczne i księgowe
  • warsztaty stacjonarne i wyjazdowe
  • cykl szkoleń edukacyjnych nt. inicjatywy lokalnej
  • spotkania sieciujące
  • pikniki Aktywności Społecznej
  • promocja III sektora w powiecie wołowskim

Realizacja: lipiec 2021 – grudzień 2022

Więcej informacji o projekcie na stronie www Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO

Projekt sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.